Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 10/01/2023

16:42, Thứ Tư, 1-2-2023

Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 10/01/2023 về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND xã Tâb Hợp

Tải lên

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh