Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

Thông báo số 38/TB-UBND về thông báo niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2022

14:13, Thứ Ba, 15-11-2022

Thông báo số 38/TB-UBND về thông báo niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2022

Tải lên

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh