Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

Thông báo số 33/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất

15:42, Thứ Hai, 17-10-2022

Thông báo số 33/TB-UBND Về việc công  khai hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất

Tải lên

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh