Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 24/11/2022 về việc Phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025

8:4, Thứ Sáu, 25-11-2022

Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 24/11/2022 về việc Phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025

Tải lên

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh