Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

Kế hoạch về việc điều tra tính thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn xã Tân Hợp năm 2022

17:8, Thứ Sáu, 14-10-2022

Kế hoạch về việc điều tra tính thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn xã Tân Hợp năm 2022

Tải lên

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh