Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

Thông báo số .37/TB-UBND, ngày 08/11/2022 về việc công khai hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất

17:27, Thứ Ba, 8-11-2022

Thông báo số .37/TB-UBND, ngày 08/11/2022 về việc công khai hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất

Tải lên

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh