Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

Thông báo số 34/TB-UBND Về việc công khai Thông báo xác định ranh giới thửa đất liền kề

15:44, Thứ Hai, 17-10-2022

Thông báo số 34/TB-UBND Về việc công khai Thông báo xác định ranh giới thửa đất liền kề

Tải lên

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh