Tổ chức bộ máy - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Tổ chức bộ máy

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 01 Nguyễn Thái Bình Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 0945880142 02 Trần Vinh Phó BT Đảng ủy - CT UBND 0979880793 03 Nguyễn Quang Xuân Phó bí thư TT Đảng ủy 0977983889 04 Lê Thanh Trung Phó chủ tịch UBND 0974302333 05 Lê Quang Thương Phó CT HĐND 0987038422 06 Võ Viết Sinh CT UBMTTQVN xã 0986209180 07 Nguyễn Quốc Tuấn Chỉ huy trưởng Quân sự 0817888345 08 Nguyễn Thị Nhã Phương  Công chức Văn phòng -Thống kê (tổng hợp) 0978324777 09 Nguyễn Ngọc Dũng Văn phòng-Thống Kê 0911398456 10 Nguyễn Hoàng Sơn Công chức VHTT (TTTT-TDTT) 0905880148 11 Nguyễn Văn Hòa Công chức Địa chính – Xây dựng 0905080646 12 Nguyễn Phương Duy Công chức Địa chính – Xây dựng 0967309777 13 Nguyễn Thị Huệ Công chức Tài chính-Kế toán 0962588429 14 Lê Thị Kim Anh Công chức VHXH - TBXH 0973882234 15 Nguyễn Sơn Công chức Tư  pháp-Hộ tịch 0905868018 16 Trần Nam Long Trưởng Công an xã 0987038058 17 Nguyễn Lệ Hằng Công chức Tư  pháp-Hộ tịch 0984330555 18 Lê Trung Nhân Bí thư đoàn thanh niên 0987672942 19  Văn Viết Chương CT Hội CCB 0979483282 20 Lê Thị Mỹ Hạnh CT Hội LHPN 0977245046 21 Nguyễn Thị Phương Mai CT Hội Nông dân 0973657333 ]]>