Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36 NĂM 2023 (CHÍNH THỨC) (Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 31/8/2023)

16:59, Thứ Hai, 28-8-2023

Tải lên

/documents/39955/0/L%E1%BB%8ACH+L%C3%80M+VI%E1%BB%86C+TU%E1%BA%A6N+36+N%C4%82M+2023+%281%29.docx/48f2994a-6fcc-2c17-6e24-49af63953cc5?t=1693216720470

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh