GIỚI THIỆU VỀ XÃ TÂN HỢP - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu về xã Tân Hợp

Địa điểm trụ sở chính: thôn Tân Xuyên - xã Tân Hợp - huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị.
Quá trình thành lập và phát triển:
Xã Tân Hợp được thành lập tháng 9 năm 1975; sau chiến thắng 30/4/1975 miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất; Hưởng ướng chủ trương của Đảng và Nhà nước một bộ phận nhân dân của các xã: Triệu trạch, Triệu Lương, Triệu Lễ thuộc huyện Triệu Phong đã hăng hái tự nguyện đăng ký tham gia đi xây dựng vùng kinh tế mới tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. Đến nay trên xã có 5 thôn bản, dân số 1224 hộ, 5146 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc anh em đang sinh sống: Kinh, Vân kiều, Pa cô.
Những đặc điểm chính của địa phương:
Xã Tân Hợp có một vị trí địa lý hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của huyện Hướng Hóa, là cửa ngỏ của huyện Hướng Hóa và khu thương mại Đặc biệt Lao bảo, có nhiều công trình kinh tế trọng điểm của Tỉnh, huyện như công trình thuỷ lợi, thuỷ điện Quảng Trị, Công trình hạ thuỷ điện Rào quán, công trình Bảo tàng lịch sử chiến tranh Tà cơn...Địa bàn trải dài dọc theo quốc lộ 9 và quốc lộ Hồ chí Minh. Địa phương có diện tích tự nhiên 3345,74 ha, với nhiều tiềm năng thế mạnh đất đai là điều kiện thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp, cây lâm nghiệp.

]]>