Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

Giấy mời số 01/GM-UBND, ngày 06/1/2023 về việc Tổng kết thực hiện nhiệm vụ KT-XH;QP-AN năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

15:38, Thứ Hai, 9-1-2023

Giấy mời số 01/GM-UBND, ngày 06/1/2023 về việc Tổng kết thực hiện nhiệm vụ KT-XH;QP-AN năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Tải lên

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh