Tin tức sự kiện - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2024

- Hướng đến chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục, Thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập  thể dục, (27/3/1946 -27/3/2023); và 93 năm Ngày  thành  lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  (26/3/1931 -26/3/2024).

- Động  viên Nhân dân  tham  gia  tập  luyện  thể dục, thể thao; tích  cực hưởng ứng  cuộc  vận động, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, và phong trào “ Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc luyện  tập  thể dục  thể thao  trong  bảo  vệ,  rèn  luyện sức  khỏe  và nâng  cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng môi trường sống văn hóa, văn minh và lành  mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Căn  cứ Kế hoạch, số 159/KH-UBND, ngày 11/03/2023 của UBND huyện Hướng Hóa, về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Thời gian: 7h00 ngày 24/3/2024 (Chủ nhật)

 Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã.

 Tham gia có các đồng chí lãnh đạo và các ban ngành của xã; các thôn bản, các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn, cán bộ giáo viên và hơn 500 học sinh và bà con nhân dân tham gia. Quảng đường chạy 2 km dọc tuyến đường thôn Tân Xuyên.

 

]]>