Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

KH số 27/KH-UBND, ngày 22/02/2023 về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tân Hợp

14:57, Thứ Tư, 22-2-2023

KH số 27/KH-UBND, ngày 22/02/2023 về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tân Hợp

Tải lên

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh