Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

KH 17/KH-UBND, ngày 06/02/2023 Tăng cường kiểm tra bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn xã Tân Hợp

13:45, Thứ Tư, 15-2-2023

KH 17/KH-UBND, ngày 06/02/2023 Tăng cường kiểm tra bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn xã Tân Hợp

Tải lên

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh