Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 05 NĂM 2024 (Phát lần 1) (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)

22:24, Thứ Ba, 30-1-2024

/documents/39955/0/L%E1%BB%8ACH+L%C3%80M+VI%E1%BB%86C+TU%E1%BA%A6N+05+N%C4%82M+2024.docx/b8ca4786-f5cb-8663-8777-c612f9f40d60?t=1706628126592

/documents/39955/0/L%E1%BB%8ACH+L%C3%80M+VI%E1%BB%86C+TU%E1%BA%A6N+05+N%C4%82M+2024+%281%29.docx/2ab8d1a6-d5a2-5f0d-511b-222343f4fd5f?t=1706628217148

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh