Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

Công tác THPL về Xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019

20:37, Thứ Bảy, 9-7-2022

Báo cáo công tác thi hành Pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Tải về

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh