Chi tiết tin - Xã Tân Hợp - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 NĂM 2022 (CHÍNH THỨC) (Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022)

15:3, Thứ Hai, 19-9-2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 NĂM 2022

Tải lên/documents/39955/0/L%E1%BB%8ACH+L%C3%80M+VI%E1%BB%86C+TU%E1%BA%A6N+39+N%C4%82M+2022.docx/7358267e-4e39-66ae-75e4-9d4a347a0bd3?t=1663574568384

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh